Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dostawa węgla kostki

 

Ceranów dnia 2005. 09. 21.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa węgla kostki w ilości ok. 80 ton na sezon grzewczy 2005/ 2006 rok.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów 08-322 Ceranów

Strona WWW ugc@epf.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji 20,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa węgla kostki w ilości ok 80 ton na sezon grzewczy 2005/2006 rok

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Sezon grzewczy 2005/2006 .

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

Wadium nie obowiązuje .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów Pokój nr 8

do dnia 2005-10.06 do godz. 10,00

11) termin związania ofertą okres 30 dni .

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".