Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowy drogi gminnej Długie Kamieńskie Nr784/2 - powódź 2012 długość odcinka 1,2km Numer ogłoszenia: 403072 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 403072-2012 z dnia 2012-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ceranów
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,2 km. Części przelotowe przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur HD-PE o podwyższonej klasie o śr. 50 cm 8,00 m. Doziarnienie istniejacej...
Termin składania ofert: 2012-11-05
Numer ogłoszenia: 427008 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 403072 - 2012 data 17.10.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów, woj. mazowieckie, tel. 025 7870779, fax. 025 7870779.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Ceranów Nr 90922100000018487220000030.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w kwocie 5.000,00 zł 1. w pieniądzu na rachunek bankowy Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział Ceranów Nr 90922100000018487220000030 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".