Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XXIV Sesja Rady Gminy dnia 30 marca 2017 r.

Data posiedzenia:
2017-03-30

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Na podstawie § 8 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/223/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 8008) zwołuję XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Ceranów, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta z wykonania uchwał oraz informacja z działalności gminy w okresie między sesyjnym.
4. Zapytania mieszkańców gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2017-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ceranów na rok 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ceranów na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ceranów.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie za 2016 rok
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Ceranów za 2016 rok.
15. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi:
Informuję, że projekt protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2017 r. dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Ceranów, pokój nr 2.


Załączniki

ogłoszenie XXIV Sesja Rady Gminy (596.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".