Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

XXVII Sesja Rady Gminy Ceranów w dniu 22 czerwca 2017r.

Data posiedzenia:
2017-06-22

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2017 roku /środa/ o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Ceranów. Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ceranów za 2016 rok.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceranów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
b) opinia Regionalenj Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrtażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ceranów, położonej w miejscowości Garnek gm. Ceranów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 288 i 289, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie.
7.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ceranów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi:
Informuję, że projekt protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Ceranów z dnia 31 maja 2017r. jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 5


Załączniki

Porządek obrad 22.06.20170001 (691.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".