Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja drogi gminnej nr 165/7 we wsi Zawady

 

Nr 5536/2/2004

Ceranów, 2004-10.01

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej, gruntowej, nr 165/7 we wsi Zawady poprzez utwardzenie jej nawierzchni masą bitumiczną

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

..............................

08-322 Ceranów

Strona WWW

ugc@pf.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzedzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja drogi gminnej gruntowej żwirowanej nr 165/7 we wsi Zawady o dł.300 m i szerokości 4 m masą

bitumiczną o grubości 8 cm.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 30.pażdziernika 2004 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

nie obowiązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|cena |100 % |

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

..............................

08-322 Ceranów

Pokój nr 8

do dnia 2004-10.19 do godz. 10,00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni .

____________________________________

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".