Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja drogi gminnej, gruntowej, żwirowanej nr 1295 w Ceranowie poprzez utwardzenie jej nawierzchni masą bitumiczną

Nr 5536/1/2004               Ceranów, 2004-07-01                                                      

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                       

Przedmiot zamówienia:Modernizacja drogi gminnej, gruntowej, żwirowanej nr 1295 w Ceranowie poprzez utwardzenie jej nawierzchni masą bitumiczną       

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Wójt Gminy Ceranów .............................. 08-322 Ceranów pStrona WWW ugc@pf.pl godziny urzędowania 8,00 - 16,00                                                                                      2) Określenie trybu zamówienia:przetarg nieograniczony                                    3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzedzie Gminy Ceranów pokój Nr 8 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 złotych                          4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:Modernizacja drogi gminnej gruntowej żwirowanej nr 1295 w Ceranowie o długości 350 mb i szerokości 5 m masą bitumiczną o grubości 8 cm.                                                                         5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych                                                                                               6) Termin wykonania zamówienia: Do 15 sierpnia 2004 roku.                               7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:opis warunków i sposobu oceniania               8) Informacja na temat wadium:nie obowiązuje                                                     9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:---------------------------------------------------------------------------| Nazwa kryterium |Waga |---------------------------------------------------------------------------|cena |100 |---------------------------------------------------------------------------                                                                                            10) miejsce i termin składania ofert: [o] w siedzibie zamawiającegoWójt Gminy Ceranów ..............................08-322 Ceranów Pokój nr 8 [ ] w innym miejscuNazwaUlica Kod MiejscowośćPokój nrdo dnia 2004-07-16 do godz. 10,00 11) termin związania ofertąokres 30 dni , tj. do dnia 2004-08-15 ____________________________________Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".