Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej relacji Przewóz Nurski - Natolin

Nr 341/2/2008

Ceranów, 2008-08-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa  drogi  gminnej relacji Przewóz Nurski - Natolin

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322  Ceranów

Strona  www.Ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Zakres rzeczowy obejmuje:

Szerokość jezdni - 4,0 m

Spadek poprzeczny  jezdni – 2,00 % daszkowy

- podbudowa – istniejąca nawierzchnia żwirowa wyrównana mieszanką kruszywa  frakcji 0-31,5 mm

- warstwa  wyrównawcza  z mieszanki mineralno - asfaltowej  w ilości średnio 75 kg/m2 dla KR1                                                       

- warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej  grub 3 cm 0/12,8 KR1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 30 października  2008 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

     Wymagane wadium  3.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                              

cena      -      100 %  

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

      Pokój nr 8

      do dnia 2008. 09. 04.do godz. 11,00

11) Termin związania ofertą

      okres 30  dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".