Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ceranów, 2008-10-17

Nr 341/5/2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa  drogi  gminnej we wsi Rytele Wszołki o nr ewidencyjnym 699

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322  Ceranów

Strona  www.ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia  - przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-    długość  275 m i szerokość 4,0 m

- rodzaj podbudowy doziarnienie istniejącej nawierzchni żwirem warstwą grubości 8 cm 275,00m x 4,30 m

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana gruntofrezą 12 cm grubości  5 MPA 275,00 x 4,30

 - nawierzchnia z mieszanki  mineralno- bitumicznej żwirowo - grysowej warstwa wiążąca asfaltowa

-  grubości po zagęszczeniu 3 cm 275,00 x 4,00.             

 -  nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo - grysowej warstwa ścieralna grubości 3 cm 275,00 x 4,00            

-  mechaniczne profilowanie poboczy  o grubości 6 cm z uzupełnieniem pospółką                        275,00 x 1.0 x 2

                 -oznakowanie pionowe – 6 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 25 listopada 2008 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

     Wymagane wadium  3.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                             

cena      -      100 %  

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

      Pokój nr 8

      do dnia 2008. 11 . 07.do godz. 11,00

11) Termin związania ofertą

       okres 30 dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

/-/ Mirosław Onyszk

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".