Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przedmiary robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 d.1 KNR 2-01 0120-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
  1.95 km 1.950
    RAZEM 1.950
2 d.1 KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3
  196.36 m3 196.360
    RAZEM 196.360
3 d.1 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II m3
  4000.0 m3 4000.000
    RAZEM 4000.000
4 d.1 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II m3
  1619.86 m3 1619.860
    RAZEM 1619.860
5 d.1 KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
  3032.8 m2 3032.800
    RAZEM 3032.800
6 d.1 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3
  196.0 m3 196.000
    RAZEM 196.000
7 d.1 KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II m3
  5619.86 m3 5619.860
    RAZEM 5619.860
8 d.1 KNNR 6 1301-03 Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym m3
  120 m3 120.000
    RAZEM 120.000
9 d.1 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. szt.
  80 szt. 80.000
    RAZEM 80.000
10 d.2 KSNR 11 0301-04 Rurociągi PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 225 mm m
  1920 m 1920.000
    RAZEM 1920.000
11 d.2 KSNR 11 0304-05 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 200 mm szt.
  5 szt. 5.000
    RAZEM 5.000
12 d.2 KNNR 11 0305-04 Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm szt.
  1 szt. 1.000
    RAZEM 1.000
13 d.2 KNNR 11 0304-02 Zasuwy żeliwne  kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW  o śr. nominalnej 80 mmm - do hydrantu szt.
  1 szt. 1.000
    RAZEM 1.000
14 d.2 KNNR 4 1014-05 Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200/200 mm szt
  1 szt 1.000
    RAZEM 1.000
15 d.2 KNNR 4 1014-05 Sieci wodociągowe - zwężki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200/150 mm szt
  2 szt 2.000
    RAZEM 2.000
16 d.2 KNNR 4 1014-05 Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200/150 mm szt
  2 szt 2.000
    RAZEM 2.000
17 d.2 KNNR 4 1014-05 Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200/80 mm szt
  1 szt 1.000
    RAZEM 1.000
18 d.2 KNNR 4 1023-06 Sieci wodociągowe - złączki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 225 mm szt
  5 szt 5.000
    RAZEM 5.000
19 d.2 KNNR 4 1014-05 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne  przejściowe  F W ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm szt
  5 szt 5.000
    RAZEM 5.000
20 d.3 KNNR 4 1207-01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.324mm w gruntach kat.I-II m
  28 m 28.000
    RAZEM 28.000
21 d.3 KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 225 mm w rurach ochronnych m
  28 m 28.000
    RAZEM 28.000
22 d.3 KNR-W 2-19 0121-01 Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiertowych o śr.nom.300-800 mm szt.
  4 szt. 4.000
    RAZEM 4.000
23 d.3 KNNR 4 0103-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  3.4 m 3.400
    RAZEM 3.400
24 d.3 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  1.02 m2 1.020
    RAZEM 1.020
25 d.3 Kalk. własna Skrzynki żeliwne szt
  2 szt 2.000
    RAZEM 2.000
26 d.3 KNNR 6 0503-05 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m2
  1.6 m2 1.600
    RAZEM 1.600
27 d.3 KNR 2-19 0134-02 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.
  2 kpl. 2.000
    RAZEM 2.000
28 d.4 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
  24.0 km 24.000
    RAZEM 24.000
29 d.4 KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3
  2357.09 m3 2357.090
    RAZEM 2357.090
30 d.4 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II m3
  48000.0 m3 48000.000
    RAZEM 48000.000
31 d.4 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop szalowany m3
  18594 m3 18594.000
    RAZEM 18594.000
32 d.4 KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
  39168 m2 39168.000
    RAZEM 39168.000
33 d.4 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II m3
  2357.09 m3 2357.090
    RAZEM 2357.090
34 d.4 KNNR 1 0214-01 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II m3
  66594 m3 66594.000
    RAZEM 66594.000
35 d.4 KNNR 6 1301-03 Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym m3
  350 m3 350.000
    RAZEM 350.000
36 d.4 anal. ind. Pompowanie wody pompą spalinową m-g
  350 m-g 350.000
    RAZEM 350.000
37 d.5 KNNR 11 0301-03 Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm m
  23809 m 23809.000
    RAZEM 23809.000
38 d.5 KNNR 11 0304-04 Zasuwy żeliwne  kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE, układane w gotowym ,umocnionym wykopie na gł. do 3 m, o śr. nominalnej 150 mm - zasuwy kołnierzowe szt.
  42 szt. 42.000
    RAZEM 42.000
39 d.5 KNNR 11 0305-04 Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm szt.
  69 szt. 69.000
    RAZEM 69.000
40 d.5 KNNR 11 0304-02 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE, układane w gotowym, umocnionym wykopie, na głębokości 3 m,  o śr. nominalnej 80 mm - zasuwy do hydrantów szt.
  69 szt. 69.000
    RAZEM 69.000
41 d.5 KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. szt.
  120 szt. 120.000
    RAZEM 120.000
42 d.5 KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody pompą spalinową godz.
  360 godz. 360.000
    RAZEM 360.000
43 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe -  trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy o śr. 150/150/150 mm szt
  21 szt 21.000
    RAZEM 21.000
44 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe FW o śr. 150 mm szt
  144 szt 144.000
    RAZEM 144.000
45 d.5 KNNR 4 1023-04 Sieci wodociągowe - złączka  PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm szt
  144 szt 144.000
    RAZEM 144.000
46 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/100 mm szt
  4 szt 4.000
    RAZEM 4.000
47 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe - trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm szt
  50 szt 50.000
    RAZEM 50.000
48 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe -  kołnierz pełny o śr. 150 mm szt
  7 szt 7.000
    RAZEM 7.000
49 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe - zwężki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/100 mm szt
  4 szt 4.000
    RAZEM 4.000
50 d.5 KNNR 4 1014-04 Sieci wodociągowe - zwężki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm szt
  13 szt 13.000
    RAZEM 13.000
51 d.5 KNNR 2 1403-01 Malowanie hydrantów emalią ftalową szt.
  69 szt. 69.000
    RAZEM 69.000
52 d.5 KNNR 6 0503-06 Płytki  betonowe wokół skrzynek do zasuw m2
  53 m2 53.000
    RAZEM 53.000
53 d.5 KNNR 6 0503-06 Płytki  betonowe wokół hydrantów m2
  50.4 m2 50.400
    RAZEM 50.400
54 d.5 KNNR 4 1430-01 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe m3
  25.0 m3 25.000
    RAZEM 25.000
55 d.6 KNNR 4 1005-05 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 273/8.8 mm - rozkop m
  231 m 231.000
    RAZEM 231.000
56 d.6 KNNR 4 1206-01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273 mm w gruntach kat.I-II m
  289 m 289.000
    RAZEM 289.000
57 d.6 KNNR 4 1209-01 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach ochronnych m
  520 m 520.000
    RAZEM 520.000
58 d.6 KNR-W 2-19 0122-03 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm szt.
  132 szt. 132.000
    RAZEM 132.000
59 d.6 KNNR 4 0103-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  112.2 m 112.200
    RAZEM 112.200
60 d.6 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  198 m2 198.000
    RAZEM 198.000
61 d.6 anal. ind. Skrzynki żeliwne szt
  66 szt 66.000
    RAZEM 66.000
62 d.6 KNNR 6 0503-06 Umocnienie przy skrzynkach żel.  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2
  66 m2 66.000
    RAZEM 66.000
63 d.6 KNR-W 2-19 0134-02 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.
  9.0 kpl. 9.000
    RAZEM 9.000
64 d.7 KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3
  194 m3 194.000
    RAZEM 194.000
65 d.7 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II m3
  4000 m3 4000.000
    RAZEM 4000.000
66 d.7 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop szalowany m3
  2051.33 m3 2051.330
    RAZEM 2051.330
67 d.7 KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
  2344.51 m2 2344.510
    RAZEM 2344.510
68 d.7 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3
  194 m3 194.000
    RAZEM 194.000
69 d.7 KNNR 1 0214-01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II m3
  6051.33 m3 6051.330
    RAZEM 6051.330
70 d.7 KNNR 6 1301-03 Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką m3
  45.0 m3 45.000
    RAZEM 45.000
71 d.7 KNNR 1 0603-01 Pompowanie  wody pompą spalinową godz.
  56 godz. 56.000
    RAZEM 56.000
72 d.8 KNNR 11 0301-02 Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm m
  2395 m 2395.000
    RAZEM 2395.000
73 d.8 KNNR 11 0304-0320 Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 100 mm - zasuwy kołnierzowe szt
  14 szt 14.000
    RAZEM 14.000
74 d.8 KNNR 11 0304-0220 Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 80 mm - zasuwy kołnierzowe do hydrantów szt
  14 szt 14.000
    RAZEM 14.000
75 d.8 KNNR 11 0305-0410 Hydranty pożarowe nadziemne, ustawione na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej 80 mm szt
  14 szt 14.000
    RAZEM 14.000
76 d.8 KNNR 2 1403-01 Malowanie farbą olejną ogólnego stosowania hydrantów szt
  14 szt 14.000
    RAZEM 14.000
77 d.8 KNNR 6 0503-06 Umocnienie przy zasuwach z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  11.2 m2 11.200
    RAZEM 11.200
78 d.8 KNNR 6 0503-0601 Umocnienie przy hydrantach z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z płyt kl. II układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  14 m2 14.000
    RAZEM 14.000
79 d.8 KNNR 4 1430-0101 Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 15 - bloki oporowe m3
  8.0 m3 8.000
    RAZEM 8.000
80 d.9 KNNR 4 1005-04 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm - rozkop m
  23 m 23.000
    RAZEM 23.000
81 d.9 KNNR 4 1206-01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.219 mm w gruntach kat.I-II m
  9 m 9.000
    RAZEM 9.000
82 d.9 KNNR 4 1209-0110 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 100 mm m
  32 m 32.000
    RAZEM 32.000
83 d.9 KNR 2-19 0122-03 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm szt
  6 szt 6.000
    RAZEM 6.000
84 d.9 KNNR 4 0103-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  5.1 m 5.100
    RAZEM 5.100
85 d.9 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  0.9 m2 0.900
    RAZEM 0.900
86 d.9 anal. ind. Skrzynki żeliwne m2
  3 m2 3.000
    RAZEM 3.000
87 d.9 KNNR 6 0503-06 Umocnienie  skrzynek żel. z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  1.2 m2 1.200
    RAZEM 1.200
88 d.9 KNR 2-19 0134-02 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.
  3 kpl. 3.000
    RAZEM 3.000
89 d.10 KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3
  333.08 m3 333.080
    RAZEM 333.080
90 d.10 KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-II m2
  3520.0 m2 3520.000
    RAZEM 3520.000
91 d.10 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II m3
  3500.0 m3 3500.000
    RAZEM 3500.000
92 d.10 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop szalowany m3
  1349.92 m3 1349.920
    RAZEM 1349.920
93 d.10 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - ręczne m3
  333.08 m3 333.080
    RAZEM 333.080
94 d.10 KNNR 1 0214-0101 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-II m3
  4849.92 m3 4849.920
    RAZEM 4849.920
95 d.11 KNNR 11 0307-0110 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy zewnętrznej 50,0 mm m
  2177 m 2177.000
    RAZEM 2177.000
96 d.11 KSNR 11 0306-02 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 160/40mm kpl.
  35 kpl. 35.000
    RAZEM 35.000
97 d.11 KSNR 11 0306-01 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110/40mm kpl.
  1 kpl. 1.000
    RAZEM 1.000
98 d.11 KSNR 4 1202-01 Zasuwy żeliwne z obudową o śr. 50 mm - HAWLE kpl.
  13 kpl. 13.000
    RAZEM 13.000
99 d.11 anal. ind. Pompowanie wody pompą elektryczną m-g
  240 m-g 240.000
    RAZEM 240.000
100 d.11 KNNR 6 0503-06 Umocnienie skrzynek żel. z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  28.0 m2 28.000
    RAZEM 28.000
101 d.11 KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie trasy  wodociągu na murze, ogrodzeniu kpl.
  35 kpl. 35.000
    RAZEM 35.000
102 d.12 KNNR 4 1206-01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.114 mm w gruntach kat.I-II m
  77.0 m 77.000
    RAZEM 77.000
103 d.12 KNNR 4 1209-0110 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu  50 mm m
  77.0 m 77.000
    RAZEM 77.000
104 d.12 KNR 2-19 0122-01 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm szt
  18 szt 18.000
    RAZEM 18.000
105 d.12 KNNR 4 0103-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  15.3 m 15.300
    RAZEM 15.300
106 d.12 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  4.59 m2 4.590
    RAZEM 4.590
107 d.12 KNNR 6 0503-06 Umocnienie skrzynek żel.  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  7.2 m2 7.200
    RAZEM 7.200
108 d.12 anal. ind. Skrzynki żeliwne m-g
  9.0 m-g 9.000
    RAZEM 9.000
109 d.12 KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie trasy wodociągu na murze, ogrodzeniu kpl.
  9 kpl. 9.000
    RAZEM 9.000
110 d.13 KNNR 4 0140-0201 Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm kpl
  22 kpl 22.000
    RAZEM 22.000
111 d.13 KNNR 4 0105-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  33.0 m 33.000
    RAZEM 33.000
112 d.13 KNNR 4 0105-04 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  99.0 m 99.000
    RAZEM 99.000
113 d.13 KNNR 4 0105-03 Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 32 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt
  44.0 szt 44.000
    RAZEM 44.000
114 d.13 KNNR 4 0135-0102 Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm - mosiężne szt
  22 szt 22.000
    RAZEM 22.000
115 d.13 KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm szt
  22.0 szt 22.000
    RAZEM 22.000
116 d.13 KNNR 4 0130-0501 Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251 szt
  22 szt 22.000
    RAZEM 22.000
117 d.13 KNR 7-28 0204-03 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach betonowych o grub.do 15 cm otw.
  22 otw. 22.000
    RAZEM 22.000
118 d.13 KNR 4-01 0203-0210 Uzupełnienie betonem zwykłym B-15 niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm m3
  0.88 m3 0.880
    RAZEM 0.880
119 d.14 KNNR 4 0140-0201 Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm kpl
  11 kpl 11.000
    RAZEM 11.000
120 d.14 KNNR 4 0140-05 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.
  2 kpl. 2.000
    RAZEM 2.000
121 d.14 KNNR 4 0105-04 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  52 m 52.000
    RAZEM 52.000
122 d.14 KNNR 4 0105-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  13 m 13.000
    RAZEM 13.000
123 d.14 KNNR 4 0130-0401 Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 32 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt
  26 szt 26.000
    RAZEM 26.000
124 d.14 KNNR 4 0130-0411 Montaż zaworów antyskażeniowych  EA 251 32 mm szt
  11 szt 11.000
    RAZEM 11.000
125 d.14 KNNR 4 0130-06 Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251  o śr.  40 mm szt.
  2 szt. 2.000
    RAZEM 2.000
126 d.14 KNR 7-28 0204-03 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach betonowych o grub.do 15 cm otw.
  26 otw. 26.000
    RAZEM 26.000
127 d.14 KNR 4-01 0203-02 Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3
  0.52 m3 0.520
    RAZEM 0.520
128 d.15 KNNR 1 0212-01 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II m3
  10.5 m3 10.500
    RAZEM 10.500
129 d.15 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II m3
  9.3 m3 9.300
    RAZEM 9.300
130 d.15 KSNR 1 0313-01 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu; kat.gr. I-II m3
  1.2 m3 1.200
    RAZEM 1.200
131 d.15 KNNR 4 0140-05 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 mm kpl.
  1 kpl. 1.000
    RAZEM 1.000
132 d.15 Kalk. własna Kółko na trzpieniu wrzeciona szt.
  1 szt. 1.000
    RAZEM 1.000
133 d.15 Kalk. własna Widełki sterujące kółkiem zaworu szt.
  1 szt. 1.000
    RAZEM 1.000
134 d.15 KNNR 3 0403-01 Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.
  0.2 m3 bet. 0.200
    RAZEM 0.200
135 d.16 KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3
  790.55 m3 790.550
    RAZEM 790.550
136 d.16 KNNR 1 0313-01 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2
  8053.44 m2 8053.440
    RAZEM 8053.440
137 d.16 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II m3
  8485.05 m3 8485.050
    RAZEM 8485.050
138 d.16 KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- wykop szalowany m3
  3060.0 m3 3060.000
    RAZEM 3060.000
139 d.16 KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III- ręczne m3
  790.55 m3 790.550
    RAZEM 790.550
140 d.16 KNNR 1 0214-01 Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II m3
  11545.05 m3 11545.050
    RAZEM 11545.050
141 d.17 KNNR 11 0307-0110 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy zewnętrznej 40 mm m
  5167 m 5167.000
    RAZEM 5167.000
142 d.17 anal. ind. Pompowanie wodt pompa elektryczną m-g
  360 m-g 360.000
    RAZEM 360.000
143 d.17 KNNR 11 0306-0120 Nawiertki na istniejących rurociągach z PVC o średnicy zewnętrznej 110/32 mm kpl
  28 kpl 28.000
    RAZEM 28.000
144 d.17 KNNR 11 0306-0210 Nawiertki na istniejących rurociągach z PVC o średnicy zewnętrznej 160/32 mm kpl
  151 kpl 151.000
    RAZEM 151.000
145 d.17 KSNR 4 1202-01 Zasuwy żeliwne z obudową o śr. 40 mm HAWLE - anal. kpl.
  13 kpl. 13.000
    RAZEM 13.000
146 d.17 KNNR 6 0503-06 Umocnienie skrzynek żel. z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  143.2 m2 143.200
    RAZEM 143.200
147 d.17 KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie trasy wodociągu na murze, ogrodzeniu kpl.
  179 kpl. 179.000
    RAZEM 179.000
148 d.18 KNNR 4 1206-01 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.114 mm w gruntach kat.I-II m
  226.0 m 226.000
    RAZEM 226.000
149 d.18 KNNR 4 1005-02 Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 114/5.0 mm - rozkop m
  106 m 106.000
    RAZEM 106.000
150 d.18 KNNR 4 1209-0110 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu  40 mm m
  332.0 m 332.000
    RAZEM 332.000
151 d.18 KNR 2-19 0122-01 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm szt
  84 szt 84.000
    RAZEM 84.000
152 d.18 KNNR 4 0103-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  71.4 m 71.400
    RAZEM 71.400
153 d.18 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  21.42 m2 21.420
    RAZEM 21.420
154 d.18 KNNR 6 0503-06 Umocnienie skrzynek żel.  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem m2
  33.60 m2 33.600
    RAZEM 33.600
155 d.18 anal. ind. Skrzynki żeliwne m-g
  42.0 m-g 42.000
    RAZEM 42.000
156 d.18 KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie trasy wodociągu na murze, ogrodzeniu kpl.
  42.0 kpl. 42.000
    RAZEM 42.000
157 d.19 KNNR 4 0140-0201 Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm kpl
  90 kpl 90.000
    RAZEM 90.000
158 d.19 KNNR 4 0105-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  136.50 m 136.500
    RAZEM 136.500
159 d.19 KNNR 4 0105-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  409.50 m 409.500
    RAZEM 409.500
160 d.19 KNNR 4 0130-0301 Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 25 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt
  182.0 szt 182.000
    RAZEM 182.000
161 d.19 KNNR 4 0135-0102 Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm - mosiężne szt
  90 szt 90.000
    RAZEM 90.000
162 d.19 KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm szt
  90 szt 90.000
    RAZEM 90.000
163 d.19 KNNR 4 0130-0301 Montaż zaworów  antyskażeniowych EA 251 szt
  90 szt 90.000
    RAZEM 90.000
164 d.19 KNR 7-28 0204-03 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach betonowych o grub.do 15 cm otw.
  90 otw. 90.000
    RAZEM 90.000
165 d.19 KNR 4-01 0203-0210 Uzupełnienie betonem zwykłym B- 15 niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm m3
  3.64 m3 3.640
    RAZEM 3.640
166 d.20 KNNR 4 0140-0201 Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm kpl
  82 kpl 82.000
    RAZEM 82.000
167 d.20 KNNR 4 0105-03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  332.0 m 332.000
    RAZEM 332.000
168 d.20 KNNR 4 0105-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m
  82.0 m 82.000
    RAZEM 82.000
169 d.20 KNNR 4 0130-0301 Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 25 mm - zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt
  164.0 szt 164.000
    RAZEM 164.000
170 d.20 KNNR 4 0130-0301 Montaż zaworów  antyskażeniowych EA 251 25 mm szt
  82 szt 82.000
    RAZEM 82.000
171 d.20 KNR 7-28 0204-03 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach betonowych o grub.do 15 cm otw.
  82.0 otw. 82.000
    RAZEM 82.000
172 d.20 KNR 4-01 0203-02 Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3
  3.32 m3 3.320
    RAZEM 3.320
173 d.21 KNNR 1 0212-01 Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II m3
  84 m3 84.000
    RAZEM 84.000
174 d.21 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II m3
  74.4 m3 74.400
    RAZEM 74.400
175 d.21 KSNR 1 0313-01 Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi wykopu; kat.gr. I-II m3
  9.6 m3 9.600
    RAZEM 9.600
176 d.21 KNNR 3 0403-01 Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.
  1.6 m3 bet. 1.600
    RAZEM 1.600
177 d.21 KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud.
  8 stud. 8.000
    RAZEM 8.000
178 d.21 KNNR 4 0103-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie m
  20 m 20.000
    RAZEM 20.000
179 d.21 KNR 2-16 0619-01 Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicach zewn.do 27 mm m2
  6.4 m2 6.400
    RAZEM 6.400
180 d.21 KNNR 4 0140-02 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.
  8 kpl. 8.000
    RAZEM 8.000
181 d.21 KNNR 4 0130-04 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm szt.
  8 szt. 8.000
    RAZEM 8.000
182 d.21 Kalk. własna Kółko na trzpieniu wrzeciona szt.
  8 szt. 8.000
    RAZEM 8.000
183 d.21 Kalk. własna Widełki sterujące kółkiem zaworu szt.
  8 szt. 8.000
    RAZEM 8.000
184 d.21 KNNR 4 0130-03 Montaż zaworów antyskazeniowych EA 251 o śr. nominalnej 25 mm szt.
  8 szt. 8.000
    RAZEM 8.000

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".