Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAM0WIENIA PUBLICZNEGO

Nr 341/4/2008

 

Ceranów, 2008. 09. 16

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAM0WIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju opałowego w ilości ok 45 tyś litrów na sezon grzewczy 2008/2009r.

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

    Wójt Gminy Ceranów

     08-322  Ceranów

    Strona  www.Ceranow.asi.pl

    godziny urzędowania 8,00 - 16,00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

     przetarg nieograniczony.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania

     ofert częściowych:

    Dostawa  oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45 tyś litrów na sezon grzewczy 2008/2009.

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Sezon grzewczy 2008/2009r.

6)      

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    zgodnie ze specyfikacją.

 

8) Informacja na temat wadium:

    nie obowiązuje

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

|   Nazwa kryterium                                              

   cena                          100 %  

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

      Pokój nr 8

     do dnia  2008-09- 25 do godz. 11,00

 

11) termin związania ofertą

      okres 30  dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".