Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Remont chodnika w drodze wojewódzkiej 695 strona prawa

 

Nr 341/1/2005

Ceranów, 2005 04. 11.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 695 (prawa strona) w miejscowości Ceranów

w km 6 + 380 do km. 6 + 920 o długości 540 mb.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów 08-322 Ceranów

Strona WWW ugc@epf.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji 20,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 695 (prawa strona) w miejscowości Ceranów

w km.6 + 380 do km 6 + 920 o długości 540 mb. Materiały ( obrzeża, krawężniki, kostka betonowa) Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 10 czerwca 2005 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

Wadium nie obowiązuje .

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów Pokój nr 8

do dnia 2005 . 04 . 29 do godz. 10,00

11) termin związania ofertą okres 30 dni .

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".