Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja drogi gminnej we wsi Rytele Olechny nr ewid 1386

 

Nr 5536/1/2005

Ceranów, 2005 - 07 - 20

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej we wsi Rytele Olechny o nr ewidencyjnym 1386

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona WWW

ugc@epf.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja drogi gminnej we wsi Rytele Olechny o nr ewidencyjnym 1386 o długości 1450 mb ,

szerokości 5 m żwirem o grubości 10 cm

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 15 września 2005 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

nie obowiązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - cena - 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów , pokój nr 8

do dnia 2005 - 08 -10 do godz. 10,00

10) termin związania ofertą - 30 dni

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".