Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ołoszenie o przetargu dostawa węgla

 

Nr 341/7/2006

Ceranów, 2006-09.19

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa węgla kostki w ilości ok80 ton na sezon grzewczy 2006/2007r.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona www. Ceranow. asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 10,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania

ofert częściowych:

 1. Dostawa węgla kostki w ilości ok. 8O0 ton na sezon grzewczy 2006/2007.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Sezon grzewczy 2006/2007r.

  7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  zgodnie ze specyfikacją.

  8) Informacja na temat wadium:

  nie obowiązuje

  9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  | Nazwa kryterium

  cena 100 %

  10) Miejsce i termin składania ofert:

  W siedzibie Zamawiającego

  Wójt Gminy Ceranów

  08-322 Ceranów

  Pokój nr 8

  do dnia 2006-09- 29 do godz. 10,00

  11) termin związania ofertą

  okres 30 dni

  Wójt Gminy Ceranów

  Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
  Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

  Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".