Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA DRODZE GMINNEJ WE WSI PUSTELNIK

Nr 341/4/2007

Ceranów, 2007-08-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAM?WIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa nawierzchni na drodze gminnej we wsi Pustelnik

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322  Ceranów

Strona  www.Ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Zakres rzeczowy obejmuje:

- doziarnienie istniejącej nawierzchni żwirowej żwirem grub. 5 cm                        180,00 m3;

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana na miejscu gr.14 cm -3840,00 m2;

- warstwa wiążąca nawierzchni z BA gr. 3 cm                                                   3600,00 m2;

- warstwa ścieralna nawierzchni z BA gr. 3 cm                                                  3600,00 m2;

- plantowanie poboczy z uzupełnieniem pospółką                                                          2400,00 m2;

- oznakowanie pionowe - 5 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 30 października  2007 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

     Wymagane wadium  5.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                             

cena      -      100 %  

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

      Pokój nr 8

      do dnia 2007. 09. 20.do godz. 11,00

11) Termin związania ofertą

      okres 30  dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

Mirosław Onyszk

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".