Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zakup samochodu bojowego dla OSP Ceranów

Nr 341/7/2007

Ceranów, 2007-10-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Zakup samochodu bojowego dla OSP Ceranów

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322  Ceranów

Strona  www.ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Zakres rzeczowy obejmuje:

 zakup i dostawa  średniego samochodu bojowego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ceranowie .

Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

-    rok produkcji  podwozia nie wcześniej niż 1996 rok

-   sprawny technicznie aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, posiada aktualne badanie techniczne lub posiada  wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem do rejestracji pojazdu na terenie Polski,

-  Samochód powinien posiadać pełną udokumentowaną historię eksploatacji,

-      szybkie natarcie niemniej niż  2x 50m

-      liczba miejsc w kabinie samochodu co najmniej 6  ,

-      wbudowany w pojazd zbiornik wodny z tworzywa sztucznego o pojemności  min. 1500litrów,

-      autopompa o wydajności min 1600l/min dwuzakresowa z wysokim ciśnieniem na szybkim natarciu,

-      silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 kW

-      manualna skrzynia biegów,

-      rozstaw osi min 3,7 m

-      sprawna armatura pożarnicza,

-      maszt oświetleniowy,

-      belka sygnalizacyjno akustyczna,

-      ogumienie co najmniej 20 cali przystosowane do poruszania się w terenie po podłożu nieutwardzonym,

-      oznakowanie karoserii pojazdu przystosowane do obowiązujących w Polsce przepisów,

-      karoseria samochodu bez widocznych trwałych uszkodzeń lakieru,

-      oferent udzieli gwarancji na zaoferowany pojazd na okres min. 12 miesięcy na ogólnych zasadach,

 

Przed podpisaniem umowy samochód powinien być udostępniony zamawiającemu w celu oględzin.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 1 grudnia  2007 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

     Nie wymagane wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                             

cena      -      100 %  

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

      Pokój nr 8

      do dnia 2007. 10. 26.do godz. 11,00

11) Termin związania ofertą

      okres 30  dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

 

/-/ Mirosław Onyszk

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".