Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja drogi gminnej we wsi Wszebory

 

Nr 5536/2/2005

Ceranów, 2005. 09 . 28.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej, we wsi Wszebory o nr ewidencyjnym 276/1 .

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona WWW

ugc@epf.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzedzie Gminy Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: -20,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Modernizacja drogi gminnej o nr ewidencyjnym 276/1 we wsi Wszebory o długości 350 mb i szerokości 4,0 m

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem przy użyciu gruntofrezy 5 Mpa gr 16 cm.

Wykonanie nawierzchni bitumicznei warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 15 listopada 2005 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

nie obowiązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

cena 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Pokój nr 8

do dnia 2005 . 10 . 12 . do godz. 10,00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".