Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Modernizacja drogi Wszebory gm. Ceranów

 

Nr 5536/1/2006

Ceranów, 2006-07-04

 

OG

ŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAM?WIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gminnej, gruntowej

żwirowanej nr 276/1 we wsi Wszebory poprzez utwardzenie jej nawierzchni masą bitumiczną

1) Nazwa i adres zamawiaj

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona WWW ugc@epf.pl

godziny urz

ącego:ędowania 8,00 - 16,00

2) Okre

przetarg nieograniczony

ślenie trybu zamówienia:

3) Okre

Specyfikacj

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 20,00 z

ślenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:ę istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8 łotych

4) Opis przedmiotu oraz wielko

Modernizacja drogi gminnej gruntowej

zgodnie z przedmiarem robót.

ści lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:żwirowanej nr 276/1 o długości 380 m i szerokości 4,0 m masą bitumiczną

5) Informacja o mo

Zamawiaj

żliwości złożenia oferty wariantowej:ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: Do 15 sierpnia 2006 roku.

7) Opis warunków udzia

8) Informacja na temat wadium:

nie obowi

łu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:zgodnie ze specyfikacją.ązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium

|cena |100 %

10) Miejsce i termin sk

W siedzibie Zamawiaj

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Pokój nr 8

do dnia 2004-07-12 do godz. 10,00

ładania ofert:ącego

11) termin zwi

ązania ofertą

okres 30 dni

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".