Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dostawa żwiru na remont dróg gminnych

Nr 5536/1/2006

Ceranów, 2006.03.24

 

OG

ŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa

Równanie dróg gminnych na terenie gminy Ceranów.

żwiru gruboziarnistego na remont dróg gminnych na terenie gminy Ceranów .

1) Nazwa i adres zamawiaj

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

ugc @ epf.pl

godziny urz

ącego:ędowania 8,00 - 16,00

2) Okre

przetarg nieograniczony

ślenie trybu zamówienia:

3) Okre

Specyfikacj

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, je

ślenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:ę istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8 żeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10,00 złotych

4) Opis przedmiotu oraz wielko

Dostawa

Równanie dróg gminnych na terenie gminy Ceranów w ilo

Zamawiaj

5) Informacja o mo

Zamawiaj

ści lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:żwiru gruboziarnistego na remont dróg gminnych na terenie gminy Ceranów w ilości ok.400 m3ści ok. 30 godzin roboczychący nie dopuszcza składania ofert częściowychżliwości złożenia oferty wariantowej:ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2006 rok

7) Opis warunków udzia

zgodnie ze specyfikacj

8) Informacja na temat wadium:

nie obowi

łu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:ą.ązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

|Nazwa kryterium

|cena - 100 %

10) miejsce i termin sk

w siedzibie zamawiaj

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Pokój nr 8

do dnia 2006 . 04 . 10 do godz. 10,00

ładania ofert:ącego

11) termin zwi

ązania ofertą

okres 30 dni ,

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".