Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie dostawa oleju opałowego

 

Nr 341/8/2006

Ceranów, 2006-09.19

 

OG

ŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAM?WIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oleju opa

1) Nazwa i adres zamawiaj

Wójt Gminy Ceranów

08-322 Ceranów

Strona www. Ceranow. asi.pl

godziny urz

łowego w ilości ok 45 tyś litrów na sezon grzewczy 2006/2007r.ącego:ędowania 8,00 - 16,00

2) Okre

przetarg nieograniczony.

ślenie trybu zamówienia:

3) Okre

Specyfikacj

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 10,00 z

4) Opis przedmiotu oraz wielko

ofert cz

Dostawa oleju opa

Zamawiaj

5) Informacja o mo

Zamawiaj

6) Termin wykonania zamówienia: Sezon grzewczy 2006/2007r.

  7) Opis warunków udzia

  zgodnie ze specyfikacj

  8) Informacja na temat wadium:

  nie obowi

  9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  | Nazwa kryterium

  cena 100 %

  10) Miejsce i termin sk

  W siedzibie Zamawiaj

  Wójt Gminy Ceranów

  08-322 Ceranów

  Pokój nr 8

  do dnia 2006-09- 29 do godz. 10,00

  ślenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:ę istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Ceranów pokój Nr 8 łotych ści lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składaniaęściowych:łowego lekkiego w ilości ok. 45 tyś litrów na sezon grzewczy 2006/2007.ący nie dopuszcza składania ofert częściowych.żliwości złożenia oferty wariantowej:ący nie dopuszcza składania ofert wariantowychłu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:ą.ązuje ładania ofert:ącego

  11) termin zwi

  ązania ofertą

  okres 30 dni

  Wójt Gminy Ceranów

  Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
  Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

  Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".