Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ceranów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej we wsi Rytele Olechny

Nr 341/3/2007

 

Ceranów, 2007-08-27

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Rytele Olechny

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Ceranów

08-322  Ceranów

Strona  www.ceranow.asi.pl

godziny urzędowania 8,00 - 16,00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy  Ceranów pokój Nr 8

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 10,00 złotych

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: Do 30 października  2007 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie ze specyfikacją.

8) Informacja na temat wadium:

     Wymagane wadium  3.000,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium                                             

|cena                                                            |100 %  

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

      W siedzibie Zamawiającego

      Wójt Gminy Ceranów

      08-322  Ceranów

     Pokój nr 8

    do dnia 2007-09-18 do godz. 11:00

 

11) termin związania ofertą

      okres 30  dni                                                

 

Wójt Gminy Ceranów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".